Bydgoszcz, Wyspa Młyńska, Przystań.

Program STER NA BYDGOSZCZ 17-18 czerwca 2023 r.

 

 

SOBOTA 17.06

12.00 – 20.00 Przystanek PLAŻA – strefa relaksu i rekreacji wodnej

                          plaża i nabrzeże rzeki Brdy

14.00 – 19.00 Strefa animacji i zabaw dla dzieci

                         polana na Wyspie Młyńskiej

14.00 – 15.00 Charytatywny Wyścig Kaczek

                         rzeka Młynówka, start: Most Klenczona

15.00 – 17.00 Klang – piosenka żeglarska i szanty dla dużych i małych

                         scena festiwalowa

14.00 – 17.00 Poszukiwacze skarbu -  terenowa gra miejska

                               start: Międzywodzie

15.00 – 17.00 W rytmie fali – 5-element,  warsztaty hip-hop

                               przy placu zabaw

17.00 – 18.00 Parada jednostek pływających

                         rzeka Brda: Przystań Bydgoszcz – Most Esperanto

18.00 – 18.30 W rytmie fali -  5 element, pokaz hip-hop

                         polana na Wyspie Młyńskiej

18.30 – 19.30 Własny Port – koncert

                         scena festiwalowa

20.00 – 21.00 Nierobbers – koncert

                         scena festiwalowa

22.00 – 23.30 Dyskoteka pod gwiazdami – HAZEL &  DAVE  BO SAX  ATTACK

                         scena festiwalowa

 

NIEDZIELA 18.06

12.00 – 20.00 Przystanek PLAŻA – strefa relaksu i rekreacji wodnej

                          plaża i nabrzeże rzeki Brdy

13.00 – 18.00 Strefa animacji i zabaw dla dzieci

                         polana na Wyspie Młyńskiej

14.00 – 17.00 Eko na plaży -  terenowa gra miejska

                               start: plaża

14.00 – 15.00 Morskie Opowieści – spektakl Teatru Katarynka

                         scena festiwalowa

15.00 – 16.00 Wielki wyścig butelkowy

                         rzeka Brda: Rybi Rynek – Wyspa Młyńska

16.00 – 19.00 Z pokładu żaglowca – spotkanie autorskie z kpt. Katarzyną Domańską, kpt. Januszem Kowalem i Rafałem Bruskim – Prezydentem Bydgoszczy

                         Młyny Rothera

16.30 – 18.00 Flash Creep – koncert

                         scena festiwalowa

18.00 – 19.30 Cztery Refy – koncert

                         scena festiwalowa

 

 

Atrakcje towarzyszące:

 

 

Młyny Rothera

ul. Mennica 10, Wyspa Młyńska

 

Przyrodnicze szlaki na wystawie „Węzły” – zwiedzanie wystawy

18.06., godz. 14.00 i 16.30

Bydgoska woda z lotu ptaka – warsztaty plastyczne

18.06., godz. 15:15 i 17:30

Zrób sobie pocztówkę! – twórcza aktywność

17 i 18.06., godz. 12:00-20:00

Wirtualny spływ kajakiem – multimedialny pokaz

17 i 18.06., godz. 12:00-20:00

 

Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego

Europejskie Centrum Pieniądza, ul. Mennica 4, Wyspa Młyńska

Oprowadzanie kuratorskie po skarbie bydgoskim, dr Krzysztof Jarzęcki

17.06., godz. 13.00

 

Nie tylko euro. O Skarbie Bydgoskim i europejskich monetach - lekcja muzealna 

18.06., godz. 13.00

 

 

Barka Lemara

ul. Spichlerna 1, nadbrzeże Brdy

 

Milonga Neonova na barce Lemara w stylu marynarskim 

17.06., godz. 19.00

 

Szyperskie Legendy i Przypowieści - spotkanie edukacyjne dla dzieci  

18.06., godz. 13.30


Kanał Bydgoski  - 250 lat historii – wystawa Muzeum Kanału Bydgoskiego

Wyspa Młyńska – plener, okolice plaży


Pływające domy na wodzie – Houseboats – wystawa LaMare

Pomosty Przystani Bydgoszcz, ul. Tamka 2

 

Fotobudka 360° - atrakcja towarzysząca - płatna

 

Wyspa Młyńska podest przy Muzeum Okręgowym 

 

 Organizator ma prawo do wprowadzania zmian w programie Festiwalu

        

 

PROGRAMME

STER NA BYDGOSZCZ – 14th  Bydgoszcz Water Festival

17 – 18 June 2023, Mill Island

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SATURDAY 17.06

12.00 – 20.00 BEACH stop – water recreation zone

                         beach and Brda river enbankments

14.00 – 19.00 Animation and play area for children

                         clearing on Mill Island

14.00 – 15.00 Charity Duck Race

                         Młynówka river, start: Most Klenczona (Klenczon footbridge)

15.00 – 17.00 Klang – sailing songs and shanties for big and small

                         festival stage

14.00 – 17.00 Treasure hunters -  outdoor city game

                               start: Mill Island (Międzywodzie)

15.00 – 17.00 In the rythm of waves – 5-element,  hip-hop workshops

                               near play ground

17.00 – 18.00 Parade of sailing vessels

                         Brda river: Marina Bydgoszcz – Esperanto Bridge

18.00 – 18.30 In the rythm of waves -  5 element, hip-hop show

                         clearing on Mill Island

18.30 – 19.30 Własny Port – concert

                         festival stage

20.00 – 21.00 Nierobbers – concert

                         festival stage

22.00 – 23.30 Disco under stars – HAZEL &  DAVE  BO SAX  ATTACK

                         festival stage

 

SUNDAY 18.06

12.00 – 20.00 BEACH stop – water recreation zone

                         beach and Brda river enbankments

13.00 – 18.00 Animation and play area for children

                         clearing on Mill Island

14.00 – 17.00 Eco on the beach -  outdoor city game

                               start: beach

14.00 – 15.00 Morskie Opowieści (Sea Stories)– show by Katarynka

                         Theatre

                         festival stage

15.00 – 16.00 The great bottle race

                         Brda river: Rybi Rynek (Fish Market) – Mill Island

16.00 – 19.00 From the dech of a sailing ship – meeting with Capt. Katarzyna Domańska, Capt. Janusz Kowal and  Rafał Bruski – Mayor of Bydgoszcz

                         Rother’s Mills

16.30 – 17.30 Flash Creep – concert

                         festival stage

18.00 – 19.30 Cztery Refy – concert

                         festival stage

 

 

Accompanying attractions:

 

 

Rother’s Mills

10  Mennica St., Mill Island

 

Nature trails at the „Węzły” (Knots) exhibition – visit at the exhibition

18.06., start: 14.00 and 16.30

 

Bydgoszcz water from a bird’s eye view – art workshop

18.06., start: 15:15 and 17:30

 

Create a postcard! – art workshop

17 and 18.06., time: 12:00-20:00

 

Virtual kayaking trip – multimedia show

17 and 18.06., time: 12:00-20:00

 

 Leon Wyczółkowski District Museum

European Money Centre (Europejskie Centrum Pieniądza), 4 Mennica St., Mill Island

Curator’s guided tour of the treasure of Bydgoszcz, Dr Krzysztof Jarzęcki

17.06., time: 13.00

 

Not only the euro. About the Treasure of Bydgoszcz and European coins – museum lesson

18.06., time: 13.00

 

 

Barka Lemara (Lemara barge)

1 Spichlerna St., Brda river embankments

 

Milonga Neonova on Lemara barge

17.06., time: 19.00

 

Skipper’s Legends – educational meeting for children  

18.06., time: 13.30

 

 

Bydgoszcz Canal  - 250 years of history – exhibition in Bydgoszcz Canal Museum

Mill Island, outdoor -  the beach

 

 

Floating houses  – Houseboats –  LaMare exhibition

2 Tamka St., Bydgoszcz marina

 

The Organizer has the right to make changes to the Festival programme

 

 

 

ПРОГРАМА

КУРС НА БИДГОЩ – XIV Бидгоський Водний Фестиваль

17 – 18 червня 2023 року, Млинський острів

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

СУБОТА 17.06

12.00 – 20.00 Зупинка «ПЛЯЖ» – зона релаксу та водного відпочинку

                         пляж та набережна річки Брда

14.00 – 19.00 Зона анімації та ігор для дітей

                         поляна на Млинському острові

14.00 – 15.00 Благодійні змагання качок

                         річка Млинувка, старт: Міст Кленчона

15.00 – 17.00 «Klang» – морські пісні та шанті для старших та молодших

                         фестивальна сцена

14.00 – 17.00 «Пошук скарбу» - міська територіальна гра

                               старт: Міжводдя

15.00 – 17.00 В ритмі хвиль – 5-елемент,  майстер-клас «хіп-хоп»

                               біля дитячого майданчику

17.00 – 18.00 Парад плавучих засобів

                         річка Брда: Гавань Бидгощ – Міст Есперанто

18.00 – 18.30 В ритмі хвиль – 5-елемент, показ «хіп-хоп»

                         поляна на Млинському острові

18.30 – 19.30 Власний Порт – концерт

                         фестивальна сцена

20.00 – 21.00 «Nierobbers» – концерт

                         фестивальна сцена

22.00 – 23.30 Дискотека під зірками – «HAZEL &  DAVE  BO» - «SAX  ATTACK»

                         фестивальна сцена

 

НЕДІЛЯ 18.06

12.00 – 20.00 Зупинка «ПЛЯЖ» – зона релаксу та водного відпочинку

                          пляж та набережна річки Брда

13.00 – 18.00 Зона анімації та ігор для дітей

                         поляна на Млинському острові

14.00 – 17.00 «Еко» на пляжі - міська територіальна гра

                               старт: пляж

14.00 – 15.00 «Морські Оповідання» – спектакль Театру «Катаринка»

                         фестивальна сцена

15.00 – 16.00 Великі перегони пляшок

                         річка Брда: Рибний Ринок – Млинський Острів

16.00 – 19.00 З капітанського містка – авторські зустрічі з капітаном Катажиною Доманською, капітаном Янушем Ковалем та Рафалом Бруським – Президентом Міста Бидгощ

                         Млин Ротера

16.30 – 17.30 «Flash Creep» – концерт

                         фестивальна сцена

18.00 – 19.30 «Чотири Рифи» – концерт

                         фестивальна сцена

 

 

Супровідні заходи:Program

 

 

Млин Ротера

вул. Менниця, 10, Млинський Острів

 

Природні шляхи на виставці «Вузли» – відвідування виставки

18.06., 14.00 та 16.30 год.

 

Бидгоська вода з висоти пташиного польоту – образотворчий  майстер-клас

18.06., 15:15 та 17:30 год.

 

Зроби собі листівку! – творча активність

17 та 18.06., 12:00-20:00 год.

 

Віртуальний каякінг – мультимедійний показ

17 та 18.06., 12:00-20:00 год.

 

Окружний Музей ім. Леона Вичулковського

Європейський Центр Грошей, вул. Менниця, 4, Млинський Острів

Прогулянка по бидгоському скарбу — екскурсія під наглядом кандидата наук Кжиштофа Яженцького

17.06., 13.00 год.

 

Не лише євро. Про бидгоський скарб та європейські монети – урок у музеї

18.06., 13.00 год.

 

 

Баржа Лемара

вул. Спіхлерна, 1, набережна річки Брда

 

«Milonga Neonova» на баржі Лемара в моряцькому стилі

17.06., 19.00 год.

 

Шкіперські Легенди та Оповідання - пізнавальна зустріч для дітей

18.06., 13.30  год.

 

 

Бидгоський Канал - 250 років історії – виставка Музею Бидгоського Каналу

Млинський Острів – пленер, район пляжі

 

 

Плавучі будинки на воді – «Houseboats» – виставка «LaMare»

Набережна Гавані Бидгощ, вул. Тамка, 2

Організатору належить право на введення змін до програми Фестивалю